NedCert
Nederlandse organisatie voor Certificering van hulpverleners BHV en EHBO
Dutch Certification Body of Emergency Response Officers and First Aid

Denk je aan BHV, dan denk je aan NedCert.

 

Inloggen kandidaat

Inloggen werkgever


 

NedCert is expert in BHV en EHBO  
Wij zijn internationaal actief als expert in BHV en EHBO en zijn trots op de duizenden werknemers die hun NedCert certificaat al hebben gehaald. 
Bij NedCert weten wij dat in een noodsituatie een goede hulpverlener het verschil maakt. De juiste hulpverlening is belangrijk voor het voortbestaan van uw bedrijf en uw gezondheid. Daarom heeft u, als u in nood bent, recht op de beste hulp.


Klik hier voor de cursussen >>


Aantoonbaar bekwaam
U bent met onze erkende certificaten verzekerd van bekwame hulpverleners. De cursisten worden goed opgeleid door één van onze opleiders en wij toetsen uw hulpverleners volgens de internationale standaard norm ISO/IEC 17024:2012.Positief imago 
Naast de Wettelijke verplichting, zorgt veiligheid op het werk voor een kostenbesparing door lager ziekteverzuim en voorkomt het hoge boetes. Investeren in preventie en bedrijfshulpverlening via NedCert vergroot het positieve imago van uw bedrijf.

Hoog rendement
De door ons erkende opleiders voldoen aan kwaliteitseisen. De instructeur heeft een vakopleiding zoals verpleging / ambulance / brandweer en moet jaarlijks aan onze scholings- en werkervaringseisen voldoen. Hiermee ambiëren wij de hoogste kwaliteit. Uw bedrijfshulpverleners beschikken na het succesvol afronden van de cursus over waardevolle kennis en vaardigheden om een ongeval op uw bedrijf adequaat te bestrijden. Hoe wij dat zo zeker weten? Dat komt omdat uw hulpverleners na afloop van de cursus door ons worden getoetst. Aangezien alle cursisten graag willen slagen, letten zij goed op en is het rendement van de cursus hoog. U krijgt waar voor uw geld.

Taken van NedCert
 • Opstellen van lesstof en exameneisen
 • Examinering van kandidaten
 • Kwaliteitsbewaking van NedCert gecertificeerde instructeurs
 • Kwaliteitsbewaking van opleidingslocaties
Kenmerken van NedCert
 • Uniforme exameneisen volgens ISO 17024
 • Onafhankelijke examinering door scheiding van opleiding en examen/certificering
 • BHV, ERO, EHBO, Reanimatie, EHBO bij kinderen, Ploegleider en Preventiemedewerker cursus, verzorgd door NedCert gecertificeerde instructeurs
 • Twee certificaten voor de kinderopvang SEHSO dan wel SEHBK mede aangewezen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van SZW)
 • Het certificaat SEHSO is voor bedrijfseerstehulp in België erkend door de Federale Overheid
 • Instructeurs hebben vrije keuze in het gebruik van didactische werkvormen
 • Toezicht op de kwaliteit van examens
 • Registratie van behaalde certificaten
De eisen aan certificaten van NedCert worden gesteld door overleg van: 
 • Overheid
 • Werkgevers
 • NedCert gecertificeerden
 • NedCert erkende opleiders
 • Raad van Advies
Richtlijnen van NedCert
In de lesboeken van NedCert staan de richtlijnen. Deze zijn gebaseerd op internationale en nationale Wet- en regelgeving. Wij gebruiken zoveel mogelijk Evidence-based Guidelines (EBG). Daarbij nemen wij de mogelijkheden van de hulpverlener in acht. Hierbij schenken wij ook aandacht aan adviezen en protocollen die vakdeskundigen volgen. De American Heart Association (AHA) is de bakermat van reanimatie richtlijnen en de American College of Surgeons (ACS) is dat voor de richtlijnen voor pre-hospitale hulpverlening. NedCert is altijd up-to-date met de implementatie van internationale ontwikkelingen.

Onafhankelijkheidsverklaring
Nedcert Certificering is een onafhankelijke organisatie en onderschrijft het belang van onafhankelijke certificatie activiteiten, doordat het examen digitaal wordt afgenomen en subjectiviteit daardoor is uitgesloten. Belangenconflicten worden voorkomen, doordat NedCert geen enkele vorm van subsidie of overheidssteun ontvangt, niet wordt gesponsord en fabrikanten van blusmiddelen, verbandmiddelen of AED's geen invloed hebben op de richtlijnen van NedCert. Hiermee garandeert NedCert Certificering de onafhankelijkheid en objectiviteit van haar certificatie activiteiten en worden de competenties van de kandidaat eerlijk beoordeeld.