Vragen van inspecteurs

Welke certificaten van NedCert voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang?
Zowel het certificaat SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers als het certificaat SEHBK Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen, is een, door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aangewezen certificaat voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat.
Is er in Nederland een instituut door de overheid aangewezen voor de certificering van bedrijfshulpverlening?
Nee, er is geen enkel instituut voor de certificering van bedrijfshulpverlening door de overheid aangewezen.
Hoe herken ik een officieel NedCert certificaat?
Op een officieel certificaat van ons staat het logo/keurmerk van NedCert. U kunt in het Register op deze site opzoeken of u te maken heeft met een geldig officieel certificaat.

Vragen van werkgevers

Mogen anderen ook een certificaat SEHSO spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers uitgeven?
Nee, dit mag niet. Er is maar één instantie die dit certificaat mag uitgeven en dat is NedCert.
Wat is een Safety and Health Officer?
Een Safety and Health Officer is een leidinggevende allround BHV'er die in het bezit is van de certificaten SEHSO en SEHCI.
Wat is het voordeel van certificering met de twee certificaten SEHSO en SEHCI bij NedCert?
Als u in uw organisatie wordt aangesteld als (leidinggevend) bedrijfshulpverlener en u bent bijvoorbeeld verpleegkundige of arts, dan hoeft u alleen examen te doen in SEHCI. Andersom geldt dit voor iemand die werkzaam is bij de brandweer. Als u bijvoorbeeld in het bezit bent van het Rijksdiploma brandmeester, hoeft u alleen examen te doen in SEHSO. 
Waarom zit 'de preventiemedewerker' in het certificaat SEHCI?
Met de certificaten SEHCI en SEHSO is een werknemer inzetbaar als Safety and Health Officer, hieronder vallen o.a. de taken voor preventiemedewerker en hoofd bedrijfshulpverlener. Door deze samen te voegen bespaart een bedrijf aanzienlijk in de kosten.
Waarom heeft u het de e-mail adres van de cursist nodig?
Het e-mail adres van de cursist is nodig om de aanmelding goed te verwerken. Elke cursist moet na aanmelding met het e-mail adres inloggen om veilig het legitimatiebewijs te uploaden, het lesboek te downloaden en het examen te maken. Bij Google kunt u gratis een e-mail adres aanmaken.
Ik heb veel BHV'ers binnen mijn bedrijf nodig. Kan ik zelf een opleiding tot de NedCert examens verzorgen voor mijn werknemers?
Ja dat kan, mits u een NedCert gecertificeerd instructeur in dienst heeft. 
Voldoen mijn medewerkers met een NedCert certificaat aan de eisen voor EHBO in de kinderopvang?
Ja. Zowel het certificaat SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers als het certificaat SEHBK Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen, is een, door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aangewezen certificaat voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat.
Hoe lang moet ik op de certificaten wachten?
Direct na het examen kunt u van de geslaagde deelnemers het certificaat downloaden. U moet hiervoor inloggen op uw werkgevers gedeelte op onze site.

Vragen van kandidaten

Kan iedereen examen doen, of zijn er toelatingseisen?
Om deel te mogen nemen aan een examen moeten wij een positieve competentieregistratie van uw NedCert gecertificeerd instructeur hebben ontvangen.
Kan ik bij een andere certificatie instelling ook een NedCert certificaat behalen?
Nee, een NedCert vakbekwaamheid certificaat wordt alleen uitgegeven door NedCert. Of u in het bezit bent van een geldig door NedCert uitgegeven certificaat kunt u controleren in het Register op deze site.
Ik wil in de kinderopvang gaan werken en heb elders al een diploma kinder ehbo of ehbo gehaald. Kan dit diploma bij NedCert geregistreerd worden?

Als uw certificaat bij ons geregistreerd is, betekent dit dat u aan de certificatie (examen) eisen voldoet. Of u daaraan voldoet, moet worden vastgesteld door een examen.
Voor al onze certificaten geldt, als u er één wilt hebben, dan moet u eerst slagen voor het examen. Wij geven geen certificaten weg. Er kunnen dus geen certificaten of diploma's worden omgezet in een NedCert certificaat.

Als ik bij een willekeurig opleidingsinstituut een opleiding heb gevolgd, kan ik er dan van uit gaan dat deze opleiding wordt afgesloten met een NedCert examen?
Nee, want uitsluitend een NedCert gecertificeerde instructeur mag opleiden tot de examens van NedCert.
Kan een andere organisatie dan NedCert de geldigheid van mijn NedCert certificaat verlengen?
Nee dit kan niet. Het is zelfs verboden.
Ik wil een EHBO diploma halen, kan dat bij NedCert?
Ja, dat kan. De naam van het certificaat is Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers. Met dit certificaat kunt u adequate hulp verlenen aan alle slachtoffers ongeacht de leeftijd en ongeacht de stoornis in de gezondheidstoestand van het slachtoffer.
Waar kan ik een proefexamen BHV krijgen?
Bij examens volgens ISO 17024 zijn proefexamens niet toegestaan.
Ik heb geen positieve competentieregistratie, wat nu?
U moet contact opnemen met uw opleidingsinstituut, om u aan te melden voor een cursus.
Ik ben gezakt voor het examen, wat nu?
U kunt zelf, of via uw werkgever opnieuw worden aangemeld voor het examen. Een herexamen moet binnen 30 dagen na het examen gemaakt worden. Een herexamen is eenmalig.
Waar kan ik zien welke vragen ik fout had?
Nergens. Het examen maakt u niet om ervan te kunnen leren, het examen maakt u zodat wij u kunnen beoordelen. ISO 17024

Vragen van opleiders

Kan ik als opleider een erkend ISO 17024 examenbureau worden?
Nee, dit is onmogelijk.
Ten eerste is de ISO 17024 een norm voor certificatie instellingen en niet voor opleiders.
Ten tweede is het van de ISO 17024 niet toegestaan dat een opleider examens afneemt.
Daarom kan een opleider nooit een ISO 17024 erkend examenbureau worden.
Mag ik als instructeur, erkend door een andere organisatie dan NedCert, voor NedCert examens opleiden?
Nee, dat is verboden. U moet NedCert gecertificeerd instructeur zijn om te mogen opleiden tot de NedCert examens. 
Mag ik als NedCert gecertificeerd instructeur, voor een andere organisatie dan NedCert opleiden?
Nee, dat is verboden. De NedCert gecertificeerd instructeur mag uitsluitend opleiden voor NedCert examens.