Artikel 1
Door NedCert zijn de volgende merken geregistreerd:
registratienr.: 0697115
woordmerk: NedCert
registratienr.: 0743686
woordmerk: SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers
registratienr.: 0743685
woordmerk: SEHCI Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten
registratienr.: 0746661
woordmerk: SHO Safety and Health Officer
registratienr.: 1184749
beeldmerk: NedCert keurmerk

Artikel 2
woordmerk: NedCert
Mag gebruikt worden door:

 • NedCert gecertificeerden
 • de NedCert Academy
 • NedCert gecertificeerd instructeur voor het werven of informeren van kandidaten voor NedCert examens

Artikel 3
woordmerk: SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers
Mag gebruikt worden door:

 • NedCert gecertificeerden SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers
 • NedCert gecertificeerd instructeur voor het werven of informeren van kandidaten voor NedCert examens SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers


Artikel 4
woordmerk: SEHCI Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten
Mag gebruikt worden door:

 • NedCert gecertificeerden SEHCI Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten
 • NedCert gecertificeerd instructeur voor het werven of informeren van kandidaten voor NedCert examens SEHCI Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten

Artikel 5
woordmerk: SHO Safety and Health Officer
Mag gebruikt worden door:

 • NedCert gecertificeerden die in het bezit zijn van een geldig certificaat SEHSO en in het bezit zijn van een geldig certificaat SEHCI (per persoon beide vakbekwaamheidcertificaten) zijn gerechtigd om de letters SHO als titel achter hun naam te plaatsen en zichzelf Safety and Health Officer te noemen

Artikel 6
beeldmerk: NedCert keurmerk
Mag gebruikt worden door:

 • NedCert gecertificeerde personen:
  • uitsluitend afgebeeld op door NedCert afgegeven certificaten
 • NedCert gecertificeerd instructeur:
  • uitsluitend afgebeeld op de internetsite, bedrijfswagen en trainingscentrum gedurende de periode waarin de instructeur door NedCert is gecertificeerd
 • NedCert gecertifceerde producten:
  • uitsluitend afgebeeld op door NedCert afgegeven certificaten. Tevens toegestaan op het product, gedurende de periode dat het product door NedCert is gecertificeerd

Alle anderen hebben geen toestemming voor gebruik.

Artikel 7
Bij gevallen waarin deze regelgeving niet voorziet en bij geschillen betreffende de uitleg van deze regelgeving, beslist de directie van NedCert. Zo nodig laat de directie zich eerst adviseren door haar College van Belanghebbenden CvB, alvorens zij tot een besluit zal komen.

Artikel 8
Alle incorrecte referenties aan merken, het certificatiesysteem of misleidend gebruik van certificaten, valse claims met betrekking tot certificatie en misbruik van het merk NedCert op certificaten, in advertenties, catalogi etc. worden bestraft met passende maatregelen. Deze maatregelen kunnen inhouden: corrigerende maatregelen, publicatie van de overtreding of indien noodzakelijk juridische stappen. Misbruik in welke vorm dan ook, kan een reden zijn om het betreffende certificaat in te trekken.

01-01-2016