Nieuw certificaat Informatie en aanvraag nieuw certificaat
U kunt bij ons een verzoek om informatie indienen over de ontwikkeling en het beheer van een nieuw certificatieschema (certificaat) op het gebied van persoonscertificatie.

Een certificatieschema is een document waarin onder meer is vastgelegd wat geëxamineerd wordt, wat de exameneisen zijn, welke examenmethode wordt gebruikt en wie bepaalt of iemand geslaagd is en een certificaat ontvangt.

Een informatieverzoek wordt bijvoorbeeld ingediend door vertegenwoordigers van organisaties die belang hebben bij het vaststellen van competentie (kennis en vaardigheden) vereist voor een beroep of een activiteit.

Nieuwe schema’s moeten voldoen aan de eisen van het NedCert Reglement en het NedCert kwaliteitshandboek. Voor de ontwikkeling van schema’s houden wij ons tevens aan de eisen van RvA. Certificatieschema’s, kunnen ter acceptatie bij de RvA worden ingediend, maar dit is geen vereiste. Het schema moet echter altijd voldoen aan de eisen die in het document ‘Ontwerp Certificatieschema’ zijn vastgelegd, waardoor onafhankelijke examinering wordt gegarandeerd.

Na ontvangst van uw informatieverzoek zullen wij u in een oriënterend gesprek van maximaal 1 uur gratis uiteenzetten wat de mogelijkheden zijn.

Om dit gesprek te kunnen voeren, dient u van te voren antwoord te vinden op de volgende vragen:
 • wat wilt u laten certificeren (wat is de scope)
 • wat is de doelgroep van het certificatieschema
 • wie zijn de belanghebbenden bij dit certificatieschema
 • hoe is de relatie tussen de belanghebbenden onderling (marktpartijen, conflicten etc.)
 • wat is de marktsituatie (belangrijkste marktpartijen en hun marktaandeel, interesse van deze partijen voor certificering, andere initiatieven op het gebied van certificering in dit vakgebied)
 • hoe groot is het draagvlak voor dit certificatieschema (voor- en tegenstanders)
 • welke belanghebbende partijen moeten direct inspraak hebben in het certificatieschema
 • wie levert de instructeurs (één of meerdere organisaties)
 • zijn er (internationale) eisen aan de instructeurs en hun opleiding
 • zijn er (internationale) exameneisen voor dit onderwerp en zijn die beschikbaar
 • is er wetgeving of zijn er regelingen waar het certificatieschema op moet aansluiten
 • is het opstellen van een praktijktoets haalbaar (in welke omgeving, eisen aan de apparatuur, mogelijkheden van de opleider, kosten opzetten en afnemen praktijktoets)
 • hoe wilt u de praktijktoets vormgeven
 • om welk aantal examenkandidaten per jaar gaat het
 • wat is uw budget voor de ontwikkeling van het certificatieschema
Aan de hand van het oriënterend gesprek, zullen wij besluiten of wij willen overgaan tot het ontwikkelen en beheren van een certificatieschema.