Klik hierboven in het Menu op "Franchise" voor meer belangrijke informatie.

Dit zijn de cursussen die mag gaan geven aan je klanten
NedCert certificeert volgens ISO 17024. De certificaten worden nationaal en internationaal geaccepteerd. Je bent, als NedCert gecertificeerd instructeur, bevoegd en verplicht de volgende cursussen aan te bieden:
 • BHV Bedrijfshulpverlener
 • ERO Emergency Response Officer (BHV in het Engels)
 • BHV ploegleider
 • Safety and Health Officer
 • Preventiemedewerker
 • SEHCI spoedeisende hulpverlening bij calamiteiten en incidenten
 • SEHSO spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers*  **
 • SEHBK spoedeisende hulpverlening bij kinderen*
 • BFA Basic First Aid
 • HKB Hanteren kleine blusmiddelen
 • HEMS-HKB Helicopter Emergency Medical Services HKB
 • BLS-AED Reanimeren en gebruik AED
 • SDB Stop de Bloeding
* Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
SEHSO en SEHBK is een, door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aangewezen certificaat voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat.

** België
SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers is voor bedrijfseerstehulp in België erkend door de Federale Overheid. Wij staan onder de naam 'Nedcert Opleiders' vermeld op de lijst van instellingen die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken en die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen I.5-11 en I.5-12 van de codex over het welzijn op het werk (titel 5 van boek I).

Lees verder >>>

 
Mail je CV en motivering waaruit blijkt waarom juist jij de beste persoon bent om onze nieuwe succesvolle franchisenemer te worden. [email protected]