Klik hierboven in het Menu op "Academy" voor meer belangrijke informatie.

Cursussen die gegeven gaan worden
Je bent, als NedCert gecertificeerd instructeur, bevoegd en verplicht de volgende cursussen aan te bieden:
 • BHV
 • ERO Emergency Response Officer (BHV in het Engels)
 • BHV ploegleider
 • Safety and Health Officer
 • Preventiemedewerker
 • SEHCI spoedeisende hulpverlening bij calamiteiten en incidenten
 • SEHSO spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers*
 • SEHBK spoedeisende hulpverlening bij kinderen*
 • HKB Hanteren kleine blusmiddelen
 • HEMS-HKB Helicopter Emergency Medical Services HKB
 • BLS-AED Reanimeren en gebruik AED
* De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Sharon A.M. Dijksma heeft van NedCert twee certificaten aangewezen als geldig ehbo certificaat voor gastouders. In het register van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn mede het SEHSO certificaat dan wel het SEHBK certificaat door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als bewijsstukken van met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval omvat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen.

Wil je NedCert opleider worden? Mail je motivering en CV naar rene@nedcert.nl