BHV keurmerkControleer eenvoudig de geldigheid van een NedCert certificaat
Als inspecteur van o.a. de Arbeidsinspectie van de FOD, de Surinaamse Arbeidsinspectie, de Nederlandse Arbeidsinspectie, OCW of GGD komt u zeer regelmatig certificaten van NedCert tegen. En nu vraagt u zich af of ze wel echt en geldig zijn? Die zekerheid kunt u snel en eenvoudig krijgen door hieronder gratis de gegevens van het certificaat te controleren in het officiële register. Wij stellen geen voorbeeld certificaten beschikbaar.

Register van certificaathouders
Om het register te kunnen raadplegen heeft u de naam en geboortedatum van de certificaathouder nodig, of de volledige identificatiecode van het certificaat. Bij het zoeken in het register moet de achternaam zonder voorvoegsels worden ingevuld.

Easily check the validity of a NedCert certificate
As an inspector from organizations like the FOD Labor Inspection, the Surinamese Labor Inspection, the Dutch Labor Inspection, OCW, or GGD, you frequently come across NedCert certificates. And now you might be wondering if they are genuine and valid? You can quickly and easily obtain that certainty by checking the certificate details for free in the official register below. We do not provide sample certificates.

Register of certificate holders
To access the register, you will need the name and date of birth of the certificate holder or the complete identification code of the certificate. When searching in the register, please enter the last name without any prefixes.