22-09-2023 Het College van Belanghebbenden heeft het onderwerp van certificatie betreffende het vaardigheidscertificaat NedCert BFA Basic First Aid ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 06-10-2023.
Het College heeft deze documenten per 01-11-2023 bindend verklaard.

01-08-2023 Het College van Belanghebbenden heeft de certificatieschema's PM en SEHCI aangepast in overeenstemming met de invoering van de Omgevingswet op 01-01-2024 en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 15-08-2023.
Het College heeft deze documenten per 01-09-2023 bindend verklaard.

01-04-2023 Het College van Belanghebbenden heeft alle maatregelen en aanbevelingen betreffende Covid ingetrokken. Hiermee is alles weer terug naar normaal.
Uiterste kritiekdatum: geen.
Het College heeft deze documenten per direct bindend verklaard.

17-09-2021 Het College van Belanghebbenden heeft de certificatieschema's voor BHV en SEHCI aangepast en het toepassen van een gel blusser toegevoegd en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 01-10-2021.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2022 bindend verklaard.

01-04-2020 Het College van Belanghebbenden heeft het PRO E 20 Covid-19 protocol voor instructeurs opgesteld. Dit in overeenstemming met aanbevolen richtlijnen van het RIVM betreffende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het Coronavirus. 
Uiterste kritiekdatum: geen.
Het College heeft deze documenten per direct bindend verklaard.

17-03-2020 Het College van Belanghebbenden heeft alle competentieregistraties aangepast in overeenstemming met aanbevolen richtlijnen van het RIVM betreffende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het Coronavirus. 
Uiterste kritiekdatum: geen.
Het College heeft deze documenten per direct bindend verklaard.

01-09-2019 Het College van Belanghebbenden heeft het certificatieschema voor SEHSO aangepast in overeenstemming met aanbevolen richtlijnen van defensie betreffende het hanteren van een WBGT-meter en de behandeling van warmteletsel en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 15-09-2019.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2020 bindend verklaard.

10-10-2018 Het College van Belanghebbenden heeft de certificatieschema's voor BHV en SEHCI aangepast en het toepassen van een watermist blusser toegevoegd en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 25-10-2018.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2019 bindend verklaard.

20-09-2018 Het College van Belanghebbenden heeft de certificatieschema's voor SEHSO, SEHBK en BHV aangepast in overeenstemming met de richtlijnen van Brandwondenzorg Nederland en de Federatie Medisch Specialisten betreffende het pre-hospitaal verzorgen van brandwonden en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 05-10-2018.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2019 bindend verklaard.
 
01-07-2018 Het College van Belanghebbenden heeft het examen voor het certificatieschema SDB Stop de Bloeding aangemaakt in overeenstemming met de richtlijnen van The American College of Surgeons Committee on Trauma betreffende het pre-hospitaal stelpen van bloedingen en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 15-07-2018.
Het College heeft de wijziging van examens per 01-08-2018 bindend verklaard.

01-02-2018 Het College van Belanghebbenden heeft alle overeenkomsten, waaronder de certificatieovereenkomst aangepast in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 15-02-2018.
Het College heeft deze documenten per 01-05-2018 bindend verklaard.

25-01-2018 Het College van Belanghebbenden heeft bericht ontvangen van de Belgische Federale Overheid dat het certificaat SEHSO erkend is voor bedrijfseerstehulp. NedCert opleiders zijn opgenomen in de lijst van instellingen die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken.
Uiterste kritiekdatum 08-02-2018.
Het College heeft dit besluit per 01-03-2018 bindend verklaard.

01-11-2017 Het College van Belanghebbenden heeft de certificatieschema's BHV, PM en SEHCI aangepast in overeenstemming met het "Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen" en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 15-11-2017.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2018 bindend verklaard.

01-11-2017 Het College van Belanghebbenden heeft de examens voor het certificatieschema SEHBK aangepast in overeenstemming met de richtlijnen van The American College of Surgeons Committee on Trauma betreffende het pre-hospitaal stelpen van bloedingen en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 15-11-2017.
Het College heeft de wijziging van examens per 01-01-2018 bindend verklaard.

04-11-2016 Het College van Belanghebbenden heeft de reglementen voor opleiders en instructeurs gewijzigd en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 18-11-2016.
Het College heeft deze documenten per 25-11-2016 bindend verklaard.

11-07-2016 Het College van Belanghebbenden heeft het minimale slagingspercentage per instructeur gewijzigd naar 80%.
Uiterste kritiekdatum 25-07-2016.
Het College heeft deze wijziging per 01-08-2016 bindend verklaard.

01-04-2016 Het College van Belanghebbenden heeft het certificatieschema BLS-AED aangepast met de toevoeging van het aanleggen van een tourniquet en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 15-04-2016.
Het College heeft deze documenten per 20-04-2016 bindend verklaard.

09-10-2015 Het College van Belanghebbenden heeft het certificatieschema Instructeur aangepast en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 23-10-2015.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2016 bindend verklaard.

09-10-2015 Het College van Belanghebbenden heeft de erkenningsregeling voor opleiders ingetrokken en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 23-10-2015.
Het College heeft deze wijziging per 01-01-2016 bindend verklaard.

09-10-2015 Het College van Belanghebbenden heeft de certificatieschema's voor BHV, ERO, SEHCI, BHVP en PM aangepast en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 23-10-2015.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2016 bindend verklaard.

01-08-2015 Het College van Belanghebbenden heeft de examens voor de certificatieschema's SEHSO en BHV aangepast in overeenstemming met de richtlijnen van The American College of Surgeons Committee on Trauma betreffende het pre-hospitaal stelpen van bloedingen en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 15-08-2015.
Het College heeft de wijziging van examens per 01-01-2016 bindend verklaard.

01-08-2015 Het College van Belanghebbenden heeft het reglement voor merkgebruik gewijzigd en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 15-08-2015.
Het College heeft dit document per 01-01-2016 bindend verklaard.

01-07-2015 Het College van Belanghebbenden heeft het onderwerp van certificatie betreffende het vaardigheidscertificaat HEMS-HKB ter kritiek gepubliceerd. 
Uiterste kritiekdatum 15-07-2015.
Het College heeft deze documenten per 01-08-2015 bindend verklaard.

07-04-2015 Het College van Belanghebbenden heeft de reglementen voor opleiders en instructeurs gewijzigd en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 21-04-2015.
Het College heeft deze documenten per 01-05-2015 bindend verklaard.

02-02-2015 Het College van Belanghebbenden heeft beslist dat bij alle certificatieschema's de competentieregistratie digitaal wordt aangemaakt en opgeslagen.
Uiterste kritiekdatum 16-02-2015.
Het College heeft dit besluit per 01-05-2015 bindend verklaard.

04-12-2014 Het College van Belanghebbenden heeft de certificatieschema's BHV, ERO en SEHSO aangepast en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 31-12-2014.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2015 bindend verklaard.

01-09-2014 Het College van Belanghebbenden heeft het onderwerp van certificatie betreffende de vaardigheidscertificaten HKB en BLS-AED ter kritiek gepubliceerd. 
Uiterste kritiekdatum 15-09-2014.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2015 bindend verklaard.

01-04-2014 Het College van belanghebbenden heeft beslist dat vanaf 01-05-2014, indien een kandidaat gezakt is, er binnen 30 dagen na de datum van de competentieregistratie/BvS, eenmaal een herexamen gemaakt mag worden.
Uiterste kritiekdatum 15-04-2014.
Het College heeft dit besluit per 01-05-2014 bindend verklaard.

01-08-2013 Het College van Belanghebbenden heeft het reglement voor merkgebruik gewijzigd en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 14-08-2013.
Het College heeft dit document per 01-01-2014 bindend verklaard.

01-08-2013 Het College van belanghebbenden heeft beslist dat vanaf 01-09-2013 het examen BHV ook in de Engelse taal gedaan kan worden.
Uiterste kritiekdatum 14-08-2013.
Het College heeft dit besluit per 01-09-2013 bindend verklaard.

11-02-2013 Het College van Belanghebbenden heeft de symbolen in de certificatieschema's gewijzigd in overeenstemming met de NEN-EN-ISO 7010 en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 28-02-2013.
Het College heeft deze documenten per 01-03-2013 bindend verklaard.

11-02-2013 Het College van Belanghebbenden heeft toepassingscriteria voor een AED bij kinderen in de schema's SEHSO en SEHBK gewijzigd en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 28-02-2013.
Het College heeft deze documenten per 01-03-2013 bindend verklaard.

06-08-2012 Het College van Belanghebbenden heeft de reglementen gewijzigd en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 20-08-2012.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2013 bindend verklaard.

06-08-2012 Het College van Belanghebbenden heeft de erkenningsregeling voor opleiders ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 20-08-2012.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2013 bindend verklaard.

06-08-2012 Het College van Belanghebbenden heeft de toetsmatrijs van elk schema aangepast en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 20-08-2012.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2013 bindend verklaard.

06-08-2012 Het College van Belanghebbenden heeft het normatief document van elk schema aangepast en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 20-08-2012.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2013 bindend verklaard.

18-11-2011 Het College van Belanghebbenden heeft de erkenningsregeling voor BHV opleiders ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 02-12-2011.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2012 bindend verklaard.

18-11-2011 Het College van Belanghebbenden heeft het certificatieschema Instructeur ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 02-12-2011.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2012 bindend verklaard.

18-11-2011 Het College van Belanghebbenden heeft beslist dat de certificatieschema's niet meer onder accreditatie zullen worden aangeboden en dit ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 02-12-2011.
Het College heeft deze wijziging per 01-01-2012 bindend verklaard.

26-05-2011 Vanaf 01-11-2011 zullen certificaten uitsluitend digitaal worden uitgegeven.
Uiterste kritiekdatum 16-06-2011.
Het College heeft dit besluit per 01-07-2011 bindend verklaard.

22-11-2010 Het College van Belanghebbenden heeft bepaald dat de examenkandidaat voor aanvang examen digitaal akkoord gaat met de certificatie overeenkomst en het examenreglement. Het examenreglement en de certificatie overeenkomst zijn goedgekeurd.
Uiterste kritiekdatum 13-12-2010.
Het College heeft dit besluit per 01-01-2011 bindend verklaard.

22-11-2010 Het normatief document Bedrijfshulpverlener is aangepast.
Uiterste kritiekdatum 13-12-2010.
Het College heeft dit document per 01-01-2011 bindend verklaard.

22-11-2010 Het College van Belanghebbenden heeft het certificatieschema Hoofd BHV ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 13-12-2010.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2011 bindend verklaard.

22-11-2010 Het College van Belanghebbenden heeft het certificatieschema Preventiemedewerker ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 13-12-2010.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2011 bindend verklaard.

22-11-2010 Het College van Belanghebbenden heeft het certificatieschema BHV Ploegleider ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 13-12-2010.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2011 bindend verklaard.

22-01-2010 Het College van Belanghebbenden heeft het certificatieschema SEHBK spoedeisende hulpverlening bij kinderen ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 12-02-2010.
Het College heeft deze documenten per 26-02-2010 bindend verklaard.

06-11-2009 Het College van Belanghebbenden heeft beslist dat vanaf heden iedere gecertificeerde die in het bezit is van een geldig certificaat SEHSO van NedCert en tevens in het bezit is van een geldig certificaat SEHCI van NedCert zichzelf Safety and Health Officer mag noemen. SHO wordt geplaatst achter de naam.
SHO Safety and Health Officer is een vastgelegde merknaam van NedCert en mag door anderen niet worden gebruikt.
Het College heeft dit besluit per 06-11-2009 bindend verklaard.

06-11-2009 Het College van Belanghebbenden van NedCert heeft het Reglement voor Merkgebruik van alle door NedCert vastgelegde merknamen per 06-11-2009 vastgelegd.
Het College heeft dit document per 06-11-2009 bindend verklaard.

06-11-2009 Het College van Belanghebbenden van NedCert heeft het toepassen van de AED opgenomen in het certificatieschema BHV Bedrijfshulpverlener en ter kritiek gepubliceerd. 
Uiterste kritiekdatum 27-11-2009.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2010 bindend verklaard.

06-11-2009 Het College van Belanghebbenden van NedCert heeft beslist dat de certificatieschema's SEHALS en BLSAED vanaf 01-01-2010 niet meer onder accreditatie zullen worden aangeboden en dit ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 27-11-2009.
Het College heeft deze wijziging per 01-01-2010 bindend verklaard.

06-11-2009 Het College van Belanghebbenden van NedCert heeft het Examenreglement gewijzigd en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 28-11-2009.
Het College heeft het Examenreglement per 04-02-2010 bindend verklaard.

07-11-2008 Het College van Belanghebbenden heeft de toetsmatrijzen SEHSO, SEHCI en BHV aangepast en ter kritiek gepubliceerd. 
Uiterste kritiekdatum 28-11-2008.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2009 bindend verklaard.

07-11-2008 Het College van Belanghebbenden heeft het eisenstellend document SEHSO, SEHCI en BHV aangepast en ter kritiek gepubliceerd. 
Uiterste kritiekdatum 28-11-2008.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2009 bindend verklaard.

07-11-2008 Het College van Belanghebbenden heeft het onderwerp van certificatie SEHSO, SEHCI en BHV aangepast en ter kritiek gepubliceerd. 
Uiterste kritiekdatum 28-11-2008.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2009 bindend verklaard.

26-05-2008 Het College van Belanghebbenden heeft het Examenreglement gewijzigd en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 16-06-2008.
Het College heeft het Examenreglement per 01-07-2008 bindend verklaard.

29-10-2007 Het College van Belanghebbenden heeft het onderwerp van certificatie SEHCI, het normatief document SEHCI en de toetsmatrijs SEHCI ter kritiek gepubliceerd. 
Uiterste kritiekdatum 19-11-2007.
Het College heeft dit document per 01-01-2008 bindend verklaard.

29-10-2007 Het College van Belanghebbenden heeft het normatief document SEHSO ter kritiek gepubliceerd. Ingangsdatum van de wijziging zal zijn 01-01-2008.
Uiterste kritiekdatum 19-11-2007.
Het College heeft dit document per 01-01-2008 bindend verklaard.

29-10-2007 Het College van Belanghebbenden heeft de examens voor de certificatieschema's SEHSO, BHV en SEHALS aangepast aan de adviezen van Dr. H. Heimlich, betreffende de uitvoering van de Heimlich-manoeuvre en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 19-11-2007.
Het College heeft de wijziging van examens per 01-01-2008 bindend verklaard.

31-03-2007 Het College van Belanghebbenden heeft het Eisenstellend Document en de toetsmatrijs van het certificatieschema NedCert BHV-Bedrijfshulpverlener gewijzigd en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 21-04-2007.
Het College heeft deze documenten per 01-04-2007 bindend verklaard.

15-12-2006 Het College van Belanghebbenden heeft het certificatieschema NedCert BHV-Bedrijfshulpverlener aangepast aan de herziene Arbeidsomstandighedenwet en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 31-12-2006.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2007 bindend verklaard.

09-06-2006 Het College van Belanghebbenden heeft de volgorde van het normatief document SEHCI aangepast, waarbij een aantal criteria is ondergebracht bij preventie van arbeidsrisico's. Tevens is de toetsmatrijs SEHCI aangepast.
Uiterste kritiekdatum 30-06-2006.
Het College heeft deze documenten per 01-01-2007 bindend verklaard.

09-06-2006 Het certificatieschema NedCert BHV-Bedrijfshulpverlener is ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 30-06-2006.
Het College heeft deze documenten per 01-07-2006 bindend verklaard.

16-12-2005 Het College van Belanghebbenden heeft het reanimatieschema dat geldt voor de eisenstellende documenten SEHSO, SEHALS en BLSAED aangepast ten gevolge van een wijziging in de internationale richtlijnen en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 06-01-2006.
Het College heeft deze documenten per 01-02-2006 bindend verklaard.

24-06-2005 Het College van Belanghebbenden heeft beslist het Regime Toezicht van het certificatieschema SEHSO per 01-01-2006 te wijzigen en heeft dit ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 15-07-2005.
Het College heeft dit document per 01-01-2006 bindend verklaard.

01-06-2005 Het onderwerp van certificatie SEHSO en SEHCI zijn beschreven in een (beroeps)competentieprofiel en ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 22-06-2005.
Het College heeft deze documenten per 01-07-2005 bindend verklaard.

07-04-2005 Het normatief document SEHCI is ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 28-04-2005.
Het College heeft dit document per 01-07-2005 bindend verklaard.

Het normatief document SEHSO en de toetsmatrijs SEHSO zijn per 01-09-2004 ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 22-09-2004.
Het College heeft dit document per 01-10-2004 bindend verklaard.

Het normatief document SEHCI en de toetsmatrijs SEHCI zijn per 01-09-2004 ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 22-09-2004.
Het College heeft dit document per 01-10-2004 bindend verklaard.

Het normatief document SEHALS en de toetsmatrijs SEHALS zijn per 01-09-2004 ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 22-09-2004.
Het College heeft dit document per 01-10-2004 bindend verklaard.

Het normatief document BLSAED en de toetsmatrijs BLSAED is per 01-09-2004 ter kritiek gepubliceerd.
Uiterste kritiekdatum 22-09-2004.
Het College heeft dit document per 01-10-2004 bindend verklaard.