CvBNedCert Certificering
In 2000 is NedCert Certificering opgericht. Wij zijn een zelfstandige, onafhankelijke certificatieinstelling die zorgt voor examinering en certificering volgens ISO 17024.

Oprichters van de certificatieinstelling NedCert zijn:
 
NVSHV Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen.
Dhr. drs. P. Machielse, voorzitter Stichting Trauma Nursing Nederland 

Arbodienst Akzo-Nobel
Mevr. drs. M.A.G.T. Willemsen-Schulpen, bedrijfsarts Akzo-Nobel Coatings, Hoofd Medische Dienst

APCP, vereniging van organisaties van patiënten en cliënten in de gezondheidszorg.
Dhr. A. Drubbel
 
AVAG, Branchevereniging voor Arbeidsomstandigheden, Veiligheid en Gezondheid.
Dhr. H. Labrijn, algemeen directeur A&ST International b.v. en AST Holland b.v.

MSA International
Dhr. F.O. Mak, Director European Finance and IT MSA International Holdings b.v.
 
Meduca BHV
Dhr. R.J. van der Helm, directeur Meduca
 
Invloed op certificatieschema's van NedCert kan wordt uitgeoefend via het CvB, dat bestaat uit de volgende groeperingen: 
  • Werkgevers met NedCert gecertificeerden
  • NedCert gecertificeerden
  • NedCert gecertificeerde instructeurs
  • Raad van Advies (RvA)
NedCert Academy
Door de vraag vanuit het land naar opleiders in de eigen regio is in 2013 de opleiding tot instructeur gestart. Vanwege het sterke merk NedCert en omdat instructeurs exclusief opleiden voor NedCert examens is in 2015 gekozen voor de naam NedCert Academy, welke volledig los staat van NedCert Certificering. De NedCert gecertificeerde instructeur is zelfstandig ondernemer (of corporate instructeur) en is geen werknemer van NedCert.