De overheid zegt hierover het volgende.

Als u bedrijfshulpverlener (BHV’er) bent, moet u in een gevaarlijke situatie letsel en schade bij collega’s en gasten zo veel mogelijk voorkomen en beperken. U heeft een aantal taken.

Cursussen >>

Taken bedrijfshulpverlening (BHV)
De taken van een BHV’er zijn:
  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het beperken en bestrijden van brand;
  • in noodsituaties werknemers en andere personen in het gebouw alarmeren en evacueren.
Inroepen van hulp van buiten
Als u als BHV’er de brand of het ongeval niet (meer) aan kunt, moet uw werkgever ervoor zorgen dat er hulp van buiten het bedrijf wordt ingeroepen. De brandweer of andere hulpverlenende instanties kunnen worden gealarmeerd.