Klik hierboven in het Menu op "Academy" voor meer belangrijke informatie.

BHVDit is een korte weergave van het onderwerp van certificatie instructeur, vastgelegd in het (beroeps)competentieprofiel van de houder van het vakbekwaamheidcertificaat instructeur. Een competentieprofiel stelt normen voor de verschillende aspecten van een adequate instructie en maakt zo duidelijk over welke technieken en kwaliteiten de instructeur beschikt.

Taken Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat instructeur functioneert als instructeur en is in staat les te geven in alle onderwerpen die bij het certificaat waarvoor wordt opgeleid aan de orde komen.

Kerntaken
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat instructeur:
  • neemt de veiligheid in acht
  • geeft les aan iedere cursist, ongeacht geloof, leeftijd, sekse, ras, herkomst of seksuele geaardheid
  • is in staat leerdoelen en lesplannen op te stellen
  • kent het eisenstellend document van het betreffende certificaat
  • is in staat zowel de theorie- als de praktijkles te verzorgen
  • geeft zodanig les dat de kandidaat een goede kans heeft het examen te halen
  • zorgt voor de competentieregistratie
Vakbekwaamheid
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat instructeur heeft met goed gevolg het NedCert initiële examen instructeur afgesloten.

Grenzen
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat instructeur verstaat onder lesgeven, het voorbereiden van kandidaten op het examen van NedCert volgens het betreffende certificatieschema.
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat instructeur is bekwaam in lesgeven overeenkomstig het certificatieschema instructeur en is als zodanig niet bekwaam (en niet verplicht) tot het geven van lessen die zijn vakbekwaamheid overstijgen.

Geldigheid certificaat
Het certificaat blijft geldig mits de instructeur jaarlijks de scholingsdagen met goed gevolg doorloopt. Daarnaast moet de instructeur werkervaring opdoen in het vakgebied. Dat betekent dat de instructeur het eerste jaar minimaal 40 kandidaten per jaar dient te scholen en aan te melden voor het examen.

Ondernemersinkomen
Voor een zelfstandig ondernemer geldt dat, wil je een goed ondernemersinkomen halen, je vanaf het tweede jaar minimaal 150 kandidaten per jaar moet opleiden en aanmelden voor het examen.
Als 1 persoon meedoet aan 2 verschillende soorten examens, bijvoorbeeld aan BHV en SEHSO, dan geldt dit als 2 kandidaten. 

Lees verder >>>
 
Ben jij de vakdeskundige met ondernemerszin die geschikt is om NedCert opleider te worden? Mail je CV en motivering waaruit blijkt waarom juist jij de beste persoon bent waarin wij moeten investeren om onze nieuwe succesvolle franchisenemer te worden. rene@nedcert.nl