Safety and Health Officer

BHVSafety and Health Officers zijn goed opgeleide, allround leidinggevende BHV’ers die tevens functioneren als preventiemedewerker en adviseurs aan de directie. Vanuit het oogpunt van efficiëntie is het voor een bedrijf goed om al die taken bij een aantal personeelsleden neer te leggen; de Safety and Health Officers.Cursussen >>
 

SHO is een officieel beschermde titel

Iedere gecertificeerde die in het bezit is van een geldig certificaat SEHSO en tevens een geldig certificaat SEHCI heeft het recht zichzelf Safety and Health Officer te noemen. De letters SHO worden geplaatst achter de naam. 
SHO Safety and Health Officer is een vastgelegde merknaam van NedCert. Indien men niet langer in het bezit is van beide geldige certificaten, vervalt automatisch het recht tot het voeren van de titel SHO Safety and Health Officer.