Bedrijfshulpverlener

BHVVanuit de ARBO-wet en het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen is elke werkgever/organisator verplicht om BHV'ers op te laten leiden. Als er een incident bij u plaats vindt moet u er van uit kunnen gaan dat de BHV'er adequaat kan handelen.


Cursussen >>

Examen volgens ISO 17024
De cursus wordt afgesloten met een examen van NedCert volgens de norm ISO 17024.

De BHV-bedrijfshulpverlener met een NedCert certificaat heeft aangetoond de kennis en vaardigheden te hebben die vereist worden in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet.


Onderwerp van certificatie

Korte weergave van het onderwerp van certificatie BHV, vastgelegd in het (beroeps)competentieprofiel van de houder van het vakbekwaamheidcertificaat BHV. Een competentieprofiel stelt normen voor de verschillende aspecten van een adequate hulpverlening en maakt zo duidelijk over welke technieken en kwaliteiten de hulpverlener beschikt.

Taken Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat NedCert BHV-Bedrijfshulpverlener functioneert als eerste schakel in de spoedeisende hulpverleningsketen en is in staat te alarmeren, basis hulp te verlenen aan een slachtoffer, een beginnende brand te beperken en te bestrijden, de gevolgen van ongevallen te beperken en een gevaarsgebied te ontruimen.

Kerntaken
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat BHV:
  • alarmeert personen en werkt samen met spoedeisende hulpverleners
  • herkent een gevaarlijke situatie en beperkt het gevaar voor zichzelf en het slachtoffer
  • benadert het slachtoffer met respect en stelt het slachtoffer gerust
  • verleent hulp aan een slachtoffer, ongeacht geloof, leeftijd, sekse, ras, herkomst of seksuele geaardheid
  • beperkt en bestrijdt een beginnende brand en beperkt de gevolgen van ongevallen
  • begeleidt een ontruiming
  • gebruikt veiligheids- en brandpreventieve maatregelen en -voorzieningen
Vakbekwaamheid
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat BHV heeft met goed gevolg het NedCert examen Bedrijfshulpverlener afgesloten.
 
Grenzen
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat BHV verstaat onder Bedrijfshulpverlening de hulpverlening volgens het certificatieschema BHV. De houder van het vakbekwaamheidcertificaat BHV is bekwaam in bedrijfshulpverlening overeenkomstig het certificatieschema BHV en is als zodanig niet bekwaam (en niet verplicht) tot het geven van adviezen, het nemen van maatregelen of het verrichten van handelingen die zijn vakbekwaamheid overstijgen.
 

Geldigheid certificaat
2 jaar.

Klik hier voor de uitgebreide versie >>>