BHV Ploegleider

BHVIn organisaties waar veel BHV'ers zijn, wordt aan een BHV-ploeg leiding gegeven door de Ploegleider. Als u in het bezit bent van het NedCert certificaat BHV, kunt u zich gaan voorbereiden op en deelnemen aan het examen Ploegleider.


Cursussen >>

Examen volgens ISO 17024
De cursus wordt afgesloten met een examen van NedCert volgens de norm ISO 17024.
 

Onderwerp van certificatie

Korte weergave van het onderwerp van certificatie Ploegleider, vastgelegd in het (beroeps)competentieprofiel van de houder van het vakbekwaamheidcertificaat BHV-Ploegleider. Een competentieprofiel stelt normen voor de verschillende aspecten van een adequate hulpverlening en maakt zo duidelijk over welke technieken en kwaliteiten de hulpverlener beschikt.

Taken Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat BHV-Ploegleider functioneert als leidinggevende van een BHV-ploeg en is in staat een melding te analyseren, doelstellingen te bepalen en volgens het gekozen risicoscenario aan een BHV-ploeg leiding te geven, waarbij hij de veiligheid van zichzelf en de BHV-ploeg in acht neemt, tevens is de ploegleider in staat de BHV-inzet te evalueren en te rapporteren.

Kerntaken
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat Ploegleider:
  • zorgt voor de continue veiligheid van de BHV-ploeg
  • geeft leiding aan inzet en oefening van een BHV-ploeg
  • controleert op en verbetert de uitvoering van risicoscenario’s
  • onderhoudt het logboek
  • evalueert acties en rapporteert schriftelijk aan de Safety and Health Officer
Vakbekwaamheid
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat BHV-Ploegleider heeft met goed gevolg het NedCert initiële examen Ploegleider afgesloten.

Grenzen
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat BHV-Ploegleider verstaat onder leiding geven aan een BHV-ploeg het geven van leiding aan basis bedrijfshulpverlening in noodsituaties, het evalueren en rapporteren van de inzet en het doen van voorstellen ter verbetering. De houder van het vakbekwaamheidcertificaat is bekwaam in het leiding geven aan een BHV-ploeg overeenkomstig het certificatieschema BHV-Ploegleider en is als zodanig niet bekwaam (en niet verplicht) tot het geven van adviezen, het nemen van maatregelen of het verrichten van handelingen die zijn vakbekwaamheid overstijgen.

Geldigheid certificaat
2 jaar.

Klik hier voor de uitgebreide versie >>>