Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen

SEHBKSEHBK staat voor Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen. Dit is volledige EHBO, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan het kind en de gevaren in zijn omgeving.


Cursussen >>

 
Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

SEHBK Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen is een, door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aangewezen certificaat voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat.
Examen volgens ISO 17024
De cursus wordt afgesloten met een examen van NedCert volgens de norm ISO 17024.
 

Onderwerp van certificatie

Korte weergave van het onderwerp van certificatie SEHBK, vastgelegd in het (beroeps)competentieprofiel van de houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHBK. Een competentieprofiel stelt normen voor de verschillende aspecten van adequate hulpverlening en maakt zo duidelijk over welke technieken en kwaliteiten de hulpverlener beschikt.
 
Taken Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHBK functioneert als eerste schakel in de spoedeisende hulpverleningsketen en is in staat hulp te verlenen aan een kind dat getroffen is door een plotselinge stoornis in zijn gezondheidstoestand, waarbij de werkwijze van de vakbekwaamheidcertificaathouder SEHBK aansluit op die van de professionele hulpverlening. Neemt preventieve maatregelen inzake het voorkomen van ongevallen en verleent spoedeisende hulp aan kinderen. Alarmeert, draagt over en werkt samen met de professionele hulpverlening. 

Kerntaken 
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHBK: 

  • verleent adequate spoedeisende hulp aan ieder kind
  • neemt preventieve maatregelen ten aanzien van ongevallen en onwelwordingen
  • beperkt het gevaar voor zichzelf en het kind
  • benadert het kind met respect, heeft inlevingsvermogen, blijft kalm en stelt het kind gerust
  • draagt zorg voor adequate interne alarmering en alarmering van en samenwerking met de externe hulpverleningsdiensten
  • probeert de oorzaak van de plotselinge stoornis te achterhalen
  • verleent adequaat spoedeisende hulp aan het kind volgens vaste procedures

Vakbekwaamheid
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHBK heeft met goed gevolg het NedCert initiële examen Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen afgesloten.

Grenzen 
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHBK verstaat onder Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen de preventie en hulpverlening volgens het certificatieschema SEHBK. De houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHBK is bekwaam in Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen overeenkomstig het certificatieschema SEHBK en is als zodanig niet bekwaam (en niet verplicht) tot het geven van adviezen, het nemen van maatregelen of het verrichten van handelingen die zijn vakbekwaamheid overstijgen.

Geldigheid certificaat
2 jaar.

Klik hier voor de uitgebreide versie >>>